Thực phẩm được kiểm định trước khi sơ chế, đóng gói bao bì tiêu chuẩn.