Cung cấp thiết bị đồ chơi cho trường mầm non như bảng biểu, đồ chơi ngoài trời,…